JPK - Przygotowanie danych        
Przygotowanie danych w systemie ADA do generowania plików JPK


W założeniu przyjęto, iż użytkownik posiada w danych modułu FK poprawne dane planu kont, dokumentów księgi głównej, dokumentów rejestru zakupów i sprzedaży, wyciągów bankowych oraz dokumentów magazynowych (odpowiednio do generowanego typu pliku JPK: KR, FA, VAT, WB lub MAG).


Przed podjęciem próby wygenerowania plików JPK należy upewnić się, że w systemie wypełnione są odpowiednie dane:


1. Administracja generująca dane posiada wypełnione wszystkie pola adresowe.

2. Administracja ma wybranego kontrahenta reprezentującego odpowiedni dla siebie Urząd Skarbowy.

3. Kontrahent reprezentujący Urząd Skarbowy ma wpisany odpowiedni kod urzędu w polu Indeks (wg kodów przydzielonych przez Ministerstwo Finansów).


Poniżej instrukcja szczegółowa dla poszczególnych kroków.


Pola adresowe administracji


W skład wymaganych pól adresowych wchodzą: nazwa, ulica (o ile dotyczy), nr budynku, nr lokalu (o ile dotyczy), kod pocztowy, miejscowość, NIP, REGON, kraj, województwo, powiat, gmina i poczta.


Dane administracji - zakładka Podstawowe


Dane administracji - zakładka Inne daneUrząd Skarbowy administracji


Urząd Skarbowy wybieramy ze słownika kontrahentów. W razie braku kontrahenta reprezentującego urząd, należy go dodać w słowniku.


Dane administracji - urząd skarbowy


Kod US


Kontrahent reprezentujący urząd skarbowy musi mieć wpisany odpowiedni 4-cyfrowy kod urzędu skarbowego. Dostępne kody można znaleźć w tutaj. Lista dostępna jest również na stronach MF oraz w pliku SZABLONY\dict_TKodGminy.fdct.


Dane urzędu skarbowego - kod urzędu


Po wykonaniu powyższych czynności system jest gotowy do generowania plików JPK.


---