JPK
FK / Menu / Narzędzia/JPK


Aby przystąpić do generowania plików JPK należy w module FK z menu Narzędzia wybrać opcję JPK, następnie wybrać odpowiedni typ tworzonego pliku.


Menu JPK


Instrukcja postępowania przy tworzeniu plików JPK - czytaj dalej.


---