JPK V7 - Procedury V7P
Procedury zastosowane do dokumentów w JPK V7


Do każdego dokumentu rejestru można przypisać jedną lub więcej procedur określonych przez ministerstwo. Osobny zestaw procedur dotyczy dokumentów sprzedaży i zakupów.


W rejestrach modułu FK procedury przypisywane są osobno dla każdego dokumentu sprzedaży lub zakupów.
Uwaga! Ponieważ MPP (mechanizm podzielonej płatności) stanowi jedną z procedur, opcja obowiązku zastosowania MPP została przeniesiona do słownika procedur.


Procedury w dokumentach rejestru


W rejestrach FK edycja procedur zastosowanych do dokumentu jest obecna zarówno w formularzu nagłówka dokumentu rejestru, jak i w analogicznym formularzu edycji faktury.


Formularz nagłówka dokumentu rejestru:Formularz faktury:Aby ustalić/zmienić procedury przypisane do dokumentu, należy kliknąć przycisk (na obrazku pusty prostokąt bez treści) - otworzy się słownik procedur, na którym należy zaznaczyć wszystkie procedury, jakie mają mieć zastosowanie do dokumentu (zaznaczyć spacją lub dwuklikiem):Po zaakceptowaniu wybrane oznaczenia zostaną wypisane po przecinku na przycisku procedur JPV V7:W przypadku, gdy typ rejestru i/lub kontrahent mają ustawione procedury domyślne, to program przepisuje te ustawienia do dokumentu w momencie wybrania typu rejestru oraz kontrahenta. Uwaga! Podczas dopisywania dokumentu procedury należy ustalić/zweryfikować po wybraniu typu rejestru oraz kontrahenta, ponieważ program każdorazowo po wybraniu typu lub kth ustala te procedury na nowo (jako suma procedur ustawionych dla kth i typu).


Domyślne procedury


Domyślne procedury ustala się w słowniku typów rejestrów oraz słowniku kontrahentów. Taka konstrukcja umożliwia przypisanie procedur najczęściej występujących w przypadku danej kombinacji typu rejestru i kontrahenta, aby zmniejszyć ilość pracy potrzebną do wystawiania takich dokumentów.


Domyślne procedury mają zastosowanie w dwóch sytuacjach:

a) manualne dopisywanie dokumentu - omówione wyżej dla formularzy dokumentów rejestru,

b) import z innego modułu/systemu.


W przypadku importu z innego modułu/systemu domyślne procedury są automatycznie przepisywanie ze słownika typów rejestrów i słownika kontrahentów do importowanych dokumentów. Należy więc zwrócić uwagę i zweryfikować te dokumenty w razie potrzeby.


W słowniku typów rejestrów domyślne procedury ustala się na zakładce [Opcje JPK]:W słowniku kontrahentów na zakładce [Słowniki]:
---