JPK V7 - GTU
Grupy towarowo-usługowe w JPK V7Do każdego dokumentu sprzedaży w JPK V7 przypisać należy określone grupy towarowo-usługowe (GTU) o ile stanowią one część składową dokumentu.


GTU w dokumentach rejestru


W rejestrach GTU określamy każdorazowo na poziomie pozycji dokumentu rejestru/faktury.


Pozycja dokumentu:Pozycja faktury:W słowniku GTU wybieramy jedną pozycję i zatwierdzamy:GTU w słowniku towarów i usług


Aby zautomatyzować proces określania GTU, opcja na określenie GTU została dodana do słownika towarów i usług.

W momencie dopisywania pozycji dokumentu, po wybraniu towaru ze słownika, GTU zostaje również przepisane do pozycji faktury.


W słowniku GTU określamy na formularzu:Uwaga! Jeżeli GTU określono w słowniku towarów i usług później, niż wystawiono dokument, to w dokumencie należy uzupełnić GTU manualnie!


GTU w module Czynsze


Z uwagi na to, że w sprzedaży Czynszowej mogą pojawić się pozycje wymagające określenia GTU, w module Czynsze dodano funkcjonowanie GTU analogiczne jak w rejestrach FK.


Domyślne GTU ustawia się na poziomie składnika czynszowego w słowniku:Ze słownika GTU przepisywane jest podczas dopisywania dokumentów czynszowych (manualnie lub podczas naliczania czynszu) do pozycji dokumentu:Następnie GTU zostaje przepisane do pozycji faktury/dokumentu rejestru w momencie importu do rejestrów FK z modułu Czynsze.---