JPK
Czynsze / Menu / Narzędzia / JPK


JPK w module Czynsze


Funkcja służy do generowania plików JPK na podstawie dokumentów modułu Czynsze.


Standardowo moduł Czynsze pozwala na generowanie formatu JPK FA. W niektórych instalacjach istnieje również możliwość generowania JPK VAT za pośrednictwem mechanizmów modułu FK.


Generowanie JPK FA nie wymaga żadnych dodatkowych przygotowań i przebiega wg standardowej procedury opisanej tutaj.


W przypadku JPK VAT należy najpierw zaimportować dokumenty czynszowe do rejestru sprzedaży, a następnie przejść do tworzenia JPK VAT.---