Image_Dialog
Dialog. Pytanie o plik graficzny.

Składnia

Image_Dialog(parPytanie,parDomyślne)

Parametry

parPytanie

Tekst zapytania/zachęty wyświetlany na oknie.

parDomyślne

Domyślna ścieżka do pliku graficznego.

zwraca

Wartość wprowadzona przez użytkownika - ścieżka do pliku.

Opis

Funkcja służy do odpytywania użytkownika o ścieżkę do pliku graficznego.


Przykłady

Image_Dialog('Wskaż zdjęcie','C:\')
=> Z:\Fotografie\Zenon.jpg

Zobacz również:

-