IloscMiesiecyEx
Wylicza liczbę miesięcy w zadanym okresie

Składnia

IloscMiesiecyEx(parParametry)

parParametry

DATAOD, DATADO

Okres dat od-do (data w formacie Clarion)

METODA

1 lub WGORE - zaokrąglenie liczby miesięcy w górę

2 lub WDOL - zaokrąglenie liczby miesięcy w dół

3 lub DOKLADNIE - wyliczenie z ułamkiem

0 lub pusty - klasycznie, jak funkcja IloscMiesFunc (moduł Media)

zwraca

Liczba miesięcy

Opis

Funkcja służy do wyliczania liczby miesięcy w zadanym okresie dat od-do.


Przykłady

IloscMiesiecyEx('DATAOD='&DATE(1,1,2000)&'|DATADO='&DATE(12,31,2000)&'|METODA=WGORE')
=> 12

Zobacz również:

-