IloscAktLicznikowPrzeznaczenie
Zwraca liczbę liczników dla zadanych warunków (moduł Media)

Składnia

IloscAktLicznikowPrzeznaczenie(parZas,parTyp,parAkt,parPrzeznaczenie)

Parametry

parZas

Identyfikator zasobu

parTyp

Typ licznika

parAkt

1 - liczniki aktywne

0 - liczniki nieaktywne (zdemontowane)

parPrzeznaczenie

Przeznaczenie licznika

zwraca

Liczba liczników

Opis

Funkcja służy do zliczania liczników w zasobie. Funkcja posiada nowszy odpowiednik: MEL_LiczbaLicznikow.


Przykłady

IloscAktLicznikowPrzeznaczenie(ZAS:ID_ZAS,'ZW','1','2')
=> 3

Zobacz również:

-