IloscAktLicznikow
Zwraca liczbę liczników dla zadanych warunków (moduł Media)

Składnia

IloscAktLicznikow(parZas,parTyp,parAkt)

Parametry

parZas

Identyfikator zasobu

parTyp

Typ licznika

parAkt

1 - liczniki aktywne

0 - liczniki nieaktywne (zdemontowane)

zwraca

Liczba liczników

Opis

Funkcja służy do zliczania liczników w zasobie. Funkcja posiada nowszy odpowiednik: MEL_LiczbaLicznikow.


Przykłady

IloscAktLicznikow(ZAS:ID_ZAS,'ZW','1')
=> 3

Zobacz również:

-