IFF
Analog CHOOSE

Składnia

IFF(parWarunek,parGdyPrawda,parGdyFalsz)

Parametry

parWarunek

Warunek do spełnienia. 0 fałsz, 1 prawda.

parGdyPrawda

Wartość zwracana, gdy prawda.

parGdyFalsz

Wartość zwracana, gdy fałsz.

zwraca

Wynik zależny od parametrów.

Opis

Funkcja służy do wyboru logicznego jednej z dwóch wartości na podstawie warunku.


Przykłady

IFF(0,'Tak','Nie')
=> 'Nie'
IFF(1,2+2,3/3)
=> 4

Zobacz również:

-