ID_KTHNaKarcie
ID kontrahenta z karty czynszowej na zasobie (moduł Czynsze)

Składnia

ID_KTHNaKarcie(parZAS,parData,parFiltr)

Parametry

parZAS

Identyfikator zasobu.

parData

Karty czynne na dzień. Tylko karty nie zamknięte.

parFiltr

Opcjonalnie filtr zaawansowany.

zwraca

ID kontrahenta z karty czynszowej na zasobie (najwyższe)

Opis

Funkcja służy do pobierania id kontrahenta z karty czynszowej na zasobie.


Przykłady

ID_KTHNaKarcie(ZAS:ID_ZAS,GLO:DataAkt,'KAR:Typ_Karty=''lokal użytkowy''')
=> 1234

Zobacz również:

-