GrnPole
Zwraca wartość pola gruntu na dzień

Składnia

GrnPole(parIDGrn,parPole,parData)

Parametry

parIDGrn

Identyfikator gruntu

parPole

Nazwa pola gruntu, np. GRN:powdzialki

parData

Data numeryczna.

zwraca

Wartość pola na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wartość pola gruntu na zadany dzień.


Przykłady

GrnPole(GRN:ID_GR,'GRN:powdzialki',GLO:DataAkt)
=> '123.45'

Zobacz również:

-