Głosowania
Sekretariat / Dokumenty / Głosowania


Wprowadzenie


Funkcja służy do obsługi głosowań i ankiet - od utworzenia, przez wybór respondentów, wydruk ankiet do wprowadzenia i analizy zebranych informacji.


Opis elementów przeglądu głosowań1. Lista głosowań/ankiet. Lista zawiera wszystkie wprowadzone ankiety. Wybranie pozycji na liście powoduje wyświetlenie informacji o głosowaniu pomiżej.


2. [Dopisz/Popraw/Usuń/Podgląd]. Dopisywanie i edycja nagłówka ankiety.


3. Lista pytań w ankiecie. Lista pytań zawartych w wybranej ankiecie.


4. [Dopisz/Popraw/Usuń/Podgląd/W górę/W dół]. Dopisywanie i edycja pytania oraz ustalanie kolejności pytań.


5. Zakładki. Przełączają widok odpowiednio na pytania ankiety, listę respondentów lub edycję wyników i analizę.1. Lista respondentów. Lista kontrahentów wybranych do odpowiedzi na pytania ankiety.


2. [Ustal]. Wywołanie okna zaznaczania, które pozwala na ustalenie listy respondentów (zarówno dopisywanie jak i usuwanie).


3. [Waga]. Dialog pozwalający na manualną modyfikację wagi głosu kontrahenta. Domyślnie wagi generowane są na podstawie ustawień w nagłówku głosowania.


4. [Przelicz]. Dla wszystkich respondentów ustala wagi na podstawie ustawień w nagłówku głosowania. Nadpisuje ustawienia manualne, wprowadzone przy pomocy funkcji 3.Waga.


5. [Usuń]. Pozwala na usunięcie wybranego respondenta.1. [Odpowiedzi wg Respondentów/Odpowiedzi wg Pytań]. Odpowiednio przegląd i wprowadzanie odpowiedzi wg listy respondentów lub listy pytań.


2. [Wydruk kart do głosowania]. Drukowanie pustych lub wypełnionych kart lub ankiet.Formularz nagłówka głosowania


Aby utworzyć nowe głosowanie, należy [Dopisać] nowy nagłówek głosowania.1. Administracja. Wybór administracji, w której przeprowadzane jest głosowanie.


2. Nazwa. Nazwa głosowania lub ankiety.


3. Okres głosowania. Okres, w jakim przeprowadzana jest ankieta lub głosowanie.


4. Data dodania. Data dopisania nowego głosowania.


5. Status. Status głosowania.
       "W przygotowaniu" - głosowanie utworzone i w trakcie przygotowywania pytań i formowania listy respondentów/wyborców. W tym czasie należy przygotować pytania oraz ułożyć listę osób uprawnionych do udzielania odpowiedzi.
       "Aktywne/opublikowane" - głosowanie w trakcie zbierania głosów / odpowiedzi na pytania. W tym czasie należy wprowadzić udzielone odpowiedzi.
       "Zakończone/zamknięte" - wszystkie odpowiedzi zostały wprowadzone i nie można już modyfikować wyników. W tym czasie przeprowadza się analizę wyników.


6. Waga. Domyślne ustawienie wagi głosu jednego kontrahenta.
       "1 kth = 1 głos" - oznacza, że każdy kontrahent posiada głos o tej samej wadze.
       "1 karta = 1 głos" - oznacza, że kontrahent posiada głos o wadze równej liczbie posiadanych aktywnych kart czynszowych.


7. Opis. Opis głosowania. Wraz z nazwą pojawi się na drukowanych kartach / ankietach. W tym miejscu można szerzej opisać cel głosowania lub udzielić wskazówek dotyczących całej ankiety.


8. Uwagi. Miejsce na uwagi twórcy głosowania. Ten tekst dostępny jest tylko z poziomu aplikacji i nie jest nigdzie drukowany.Formularz pytania


Głosowanie / ankieta1. Nazwa. Treść pytania w głosowaniu/ankiecie.


2. Opis. Dłuższy opis dotyczący danego pytania. Można wpisać treść uchwały poddawanej pod głosowanie lub rozwinąć pytanie w ankiecie.


3. Typ. Typ pytania:
       "Tak/Nie" - pytanie zamknięte; można odpowiedzieć tylko tak lub nie.

       "Tak/Nie/Wstrzymano" - pytanie zamknięte; można odpowiedzieć tak, nie lub wstrzymano się od głosu.
       "Tekst" - pytanie otwarte; można wpisać dowolny tekst jako odpowiedź.

       "Skala 1-5" - pytanie zamknięte; wybór wartości 1, 2, 3, 4 lub 5.


Ustalanie grupy respondentów


Przycisk [Ustaw] umożliwia określenie kontrahentów biorących udział w głosowaniu.Wszyscy kontrahenci biorący udział w badaniu opinii są wyróżnieni haczykiem i kolorem zielonym.


Aby dodać kontrahenta do głosowania, należy go zaznaczyć na zielono.


Aby usunąć kontrahenta z badania, należy go odznaczyć.Po zaakceptowaniu wyboru lista respondentów zostanie zaktualizowana.


Każdemu respondentowi zostaje przypisana waga wg domyślnych ustawień.

Aby zmienić wagę manualnie używamy przycisku [Waga]:Aby przywrócić wszystkim respondentom domyślną wagę, należy użyć przycisku [Przelicz].


Aby usunąć wybranego respondenta, należy użyć przycisku [Usuń].
Przeprowadzanie głosowania / ankiety


Po ustawieniu pytań i grupy respondentów można zmienić status głosowania na aktywne/opublikowane.

Uwaga! Od tego momentu nie będzie można modyfikować listy respondentów ani zmieniać pytań.
Drukowanie kart do głosowanie lub ankiet


W przypadku, gdy odpowiedzi na pytania zbierane są w klasyczny sposób, tj. papierowo, należy wydrukować arkusze z pytaniami dla wszystkich respondentów. Na zakładce [6. Wyniki / Odpowiedzi oraz Wydruki / Analizy] należy użyć przycisku [Wydruk kart do głosowania / ankiet].Układ


W zależności od rodzaju badania arkusze można wydrukować w dwóch układach:

"Głosowanie (lista respondentów)" - układ, w którym dla każdego pytania drukowana jest lista respondentów w formie tabeli do udzielania odpowiedzi.

"Ankieta (lista pytań)" - układ, w którym dla każdego respondenta drukowana jest lista pytań.


Sortowanie


Określa kolejność występowania respondentów - wg nazwy, adresu lub kodu zasobu.


Opcje


"Drukuj odpowiedzi" - drukuje już wpisane odpowiedzi, zamiast pustych pól.

"Drukuj adresy" - drukuje adresy kontrahentów.

"Drukuj kody zasobów" - do adresów dodaje również kody zasobów.

"Drukuj daty" - drukuje daty przy odpowiedziach.

"Drukuj źródło odpowiedzi" - drukuje informację o operatorze wprowadzającym odpowiedź lub o udzieleniu odpowiedzi w formie elektronicznej.

"Liczba linii na odp. tekstową" - określa przestrzeń przewidzianą na udzielenie odpowiedzi na pytania typu tekst.Układ wg pytań - głosowanie


Układ wg respondentów - ankieta
Wprowadzanie odpowiedzi


W przypadku, gdy głosowanie przeprowadzane jest metodą tradycyjną, odpowiedzi z papierowych arkuszy trzeba wprowadzić do systemu. Służą do tego dwa przeglądy - wg respondentów i wg pytań. W zależności od układu na kartach wygodniejsze będzie wprowadzanie za pomocą jednego, lub drugiego okna.


Układ wg respondentówPo lewej stronie znajduje się lista respondentów.


Po prawej stronie lista pytań oraz odpowiedź udzielona przez wybranego respondenta.


Przy każdym respondencie dodano informację o procencie udzielonych odpowiedzi w głosowaniu / ankiecie. Dzięki temu szybko można się zorientować, gdzie brakuje odpowiedzi. Kolorem oznaczono: czerwony - brak odpowiedzi; żółty - częściowo brakuje odpowiedzi; zielony - komplet odpowiedzi.


Aby wpisać udzieloną odpowiedź, należy użyć przycisku [Popraw]:Należy wpisać datę odpowiedzi oraz w zależności od typu pytania - wybrać tak lub nie, albo wpisać treść otrzymanej odpowiedzi w okienko tekstowe.Analiza odpowiedzi - układ wg pytań


Druga metoda wprowadzania odpowiedzi jest zarazem analizą głosowania od strony zadanych pytań.Po lewej stronie umieszczono listę pytań. Przy każdym pytaniu widnieje procent udzielonych odpowiedzi.


Po prawej stronie na górze lista respondentów wraz z udzielonymi na wybrane pytanie odpowiedziami.


Poniżej analiza wybranego pytania pod kątem statystycznym.---