GETF
Pobiera i formatuje wartość zmiennej

Składnia

GETF(parNazwa,parFormat)

Parametry

parNazwa

Nazwa zmiennej, maks. 20 znaków.

parFormat

Format (picture) dla zmiennej. Jeżeli pusty, to bez formatowania.

zwraca

Wartość zapisaną dla danej zmiennej, opcjonalnie sformatowana.

Opis

Funkcja zwraca wartość zmiennej pamięciowej pism.


Przykłady

GETF('ZMIENNA','@N04')
=> '0123'

Zobacz również:

-