GSUB
Zmniejsza wartość zmiennej globalnej o zadaną wartość

Składnia

GSUB(parZmienna,parWartosc)

Parametry

parZmienna

Nazwa zmiennej

parWartosc

Wartość, o którą zmniejszona będzie wartość zmiennej

zwraca

Wartość zmiennej po wykonaniu działania

Opis

Funkcja służy do zmniejszenia o zadaną wartość wartości danej zmiennej globalnej.


Przykłady

GSUB('A',2)
=> '-1'

Zobacz również:

-