GMUL
Mnoży wartość zmiennej globalnej przez zadaną wartość

Składnia

GMUL(parZmienna,parWartosc)

Parametry

parZmienna

Nazwa zmiennej

parWartosc

Wartość, przez którą pomnożona będzie wartość zmiennej

zwraca

Wartość zmiennej po wykonaniu działania

Opis

Funkcja służy do mnożenia przez zadaną wartość wartości danej zmiennej globalnej.


Przykłady

GMUL('A',2)
=> '6'

Zobacz również:

-