GDIV
Dzieli wartość zmiennej globalnej przez zadaną wartość

Składnia

GDIV(parZmienna,parWartosc)

Parametry

parZmienna

Nazwa zmiennej

parWartosc

Wartość, przez którą podzielona będzie wartość zmiennej

zwraca

Wartość zmiennej po wykonaniu działania

Opis

Funkcja służy do dzielenia przez zadaną wartość wartości danej zmiennej globalnej.


Przykłady

GDIV('A',2)
=> '0.5'

Zobacz również:

-