GADD
Zwiększa wartość zmiennej globalnej o zadaną wartość

Składnia

GADD(parZmienna,parWartosc)

Parametry

parZmienna

Nazwa zmiennej

parWartosc

Wartość, o którą zwiększona będzie wartość zmiennej

zwraca

Wartość zmiennej po wykonaniu działania

Opis

Funkcja służy do zwiększenia o zadaną wartość wartości danej zmiennej globalnej.


Przykłady

GADD('A',2)
=> '3'

Zobacz również:

-