FromString_Position
Zwraca numer pozycji zadanej wartości we wskazanym fromStringu

Składnia

FromString_Position(parFromString,parWartosc)

Parametry

parFromString

Przetwarzany fromString.

parWartosc

Szukana wartość.

zwraca

Jeżeli wartość występuje w fromStringu, zwraca jej numer, uwzględniając eliminację rekordów separatora "-". W przeciwnym razie zwraca pusty ciąg.

Opis

Funkcja służy przetwarzaniu fromString.


Przykłady

FromString_Position('A|B|C','B')
=> 2

Zobacz również:

-