FromString_Manage
Przetwarzanie fromString.

Składnia

FromString_Manage(parFromString,parPolecenie,parParametr)

Parametry

parFromString

Przetwarzany fromString.

parPolecenie

Jedna z opcji: COUNT, POSITION, MEM, VIS, FROMMEM, FROMVIS, MEM2VIS, VIS2MEM

parParametr

Zależny od parPolecenie.

zwraca

Wartość zależna od parPolecenie.

Opis

Funkcja służy przetwarzaniu fromString.


COUNT

Zlicz pozycje.

POSITION

Parametr - szukana wartość. Zwraca nr pozycji szukanej wartości.

MEM

Zwraca wartość pozycji pod wskazanym numerem.

VIS

Zwraca wartość wyświetlaną pozycji pod wskazanym numerem.

FROMMEM

Zwraca fromString składający się tylko z pozycji zwracanych.

FROMVIS

Zwraca fromString składający się tylko z pozycji wyświetlanych.

MEM2VIS

Zamienia tekst pozycji na tekst wyświetlany.

VIS2MEM

Zamienia wyświetlany tekst na tekst pozycji.Przykłady

FromString_Manage('A|#11|B|#22|C|#33','MEM2VIS','22')
=> 'B'

Zobacz również:

-