FormatujNrDok
Formatowanie numeru dokumentu

Składnia

FormatujNrDok(parNr)

Parametry

parNr

Numer do formatowania.

zwraca

Sformatowany numer - 6 znaków, wiodące zera.

Opis

Funkcja służy do formatowania numeru do postaci 6 cyfr z wiodącymi zerami.


Przykłady

FormatujNrDok(123)
=> 000123

Zobacz również:

-