Filtry2Txt
Formatowanie zakresów, zbiorów etc.

Składnia

Filtry2Txt(parTytul,parParametry)

Parametry

parTytul

Tytuł zakresu, zbioru etc.

parParametry

paramString określający właściwości zakresu, zbioru etc.

zwraca

Sformatowany lub pusty ciąg znaków.

Opis

Funkcja służy formatowania zakresów, zbiorów etc do postaci czytelnej dla użytkownika. Najczęstsze zastosowanie funkcji to wypisywanie filtrów i ustawień operacji seryjnych, wydruków etc. Zadawane parametry można podzielić na trzy grupy: zakres, typ, modyfikatory.


Zakres

Możliwe kombinacje: NA|OD|DO|OD,DO

OD

Wartość od (niższa)

DO

Wartość do (wyższa)

NA

Wartość lub lista wartości dzielona średnikiem

Typ

Tylko jeden z poniższych parametrów można wybrać jako format

KWOTA

Formatuj jako kwoty

DATA

Formatuj jako daty

FLAGA

Formatuj jako wartości logiczne (prawda/fałsz)

FORMAT

Formatuj jako (wyrażenie - przedrostek E#, lub jako picture - @...)

ZAKRES

Formatuj zakres jako wyrażenie (przedrostek E#), tylko liczby

Modyfikatory


NIEPUSTY

Jeżeli zadane parametry NA, OD, DO tworzą zbiór pusty, to zwracany jest pusty łańcuch znaków.


Przykłady

Filtry2Txt('Stan na dzień','DATA|NA='&TODAY())
=> Stan na dzień: 14.03.2014

Filtry2Txt('Saldo','KWOTA|OD=0|DO=123.45')
=> Saldo: 0,00 - 123,45

Filtry2Txt('Administracje','ZAKRES=''[''&FORMAT(_VALUE,@N03)&'']''|NA=1;2;3;5;6;7;8;9;10')
=> Administracje: [001]-[003],[005]-[010]

Zobacz również:

-