FiltrujKontoCzynszowe
Funkcja filtrująca konto czynszowe wg kryteriów (moduł Czynsze)

Składnia

FiltrujKontoCzynszowe(parCo,parKonto)

Parametry

parCo

Brak parametru akceptuje wszystkie konta

P - podstawowe     0 , 20 ,30 , 40

O - odsetkowe      1 , 21 ,31 , 41

K - koszty         32, 42

R - rozrachunkowe  (haczyk SLK:rozrachunkowe)

WP - wewnętrzne podstawowe

WO - wewnętrzne odsetkowe

SP - sadowe podstawowe

SO - sądowe odsetkowe

SK - sądowe koszty

Można też wskazać konto / konta po przecinku.

parKonto

Konto do filtrowania

zwraca

0 - konto nie pasuje
1 - konto pasuje

Opis

Funkcja używana do filtrowania kont czynszowych wg kategorii lub zbioru.


Przykłady

FiltrujKontoCzynszowe('P',CZD:Konto)
=> 1

Zobacz również:

CZK_DajListeZFiltra