FiltrStringa
Sprawdza, czy zadany ciąg znaków pasuje do maski

Składnia

FiltrStringa(parCiąg,parMaska)

Parametry

parCiąg

Dowolny ciąg znaków.

parMaska

Maska. "?" zastępuje dowolny znak.

zwraca

0 - nie pasuje, 1 - pasuje.

Opis

Funkcja służy sprawdzeniu, czy zadany ciąg znaków pasuje do zadanej maski, przy czym testowany ciąg musi być nie krótszy niż maska.


Przykłady

FiltrStringa('12-345','??-???')
=> 1

Zobacz również:

-