Filtr
Skrót filtru ze słownika filtrów

Składnia

Filtr(parID)

Parametry

parID

Identyfikator filtru lub nazwa filtru

zwraca

Wynik ewaluacji wybranego filtru

Opis

Funkcja służy do skracania/referencji do filtra ze słownika filtrów. Pozwala na budowanie wyrażeń bardziej czytelnych dla człowieka. Jako parametr podajemy ID filtra (identyfikator SLO:ID_SLO) lub nazwę filtra (nazwa musi być dokładnie taka sama, jak wpisana w nazwie filtru). Wynikiem jest ewaluacja wyrażenia wpisanego w filtrze. Dzięki zastosowaniu funkcji Filtr unika się przypadkowej modyfikacji kodu filtru. Jednocześnie system będzie w stanie wiedzieć, który filtr został użyty na wydruku i ew. wpisać rozbudowany opis w opisie ustawień pod wydrukiem (tylko wybrane wydruki).


Przykłady

Filtr('Karty aktywne')
=> '1'

Zobacz również:

-