File_Dialog
Dialog. Pytanie o plik/folder.

Składnia

File_Dialog_(parTytul,parPlik,parRozszerzenia,parDialog,parIndeks,parParametry)

Parametry

parTytul

Tytuł okna dialogowego

parPlik

Domyślna ścieżka/plik

parRozszerzenia

Lista dopuszczalnych rozszerzeń pliku w przypadku dialogu wyboru pliku. Lista w stylu fromString przeplatane kolejno opis i maska, np.:

Wszystkie pliki|*.*|Pliki CSV|*.csv

parDialog

0 - dialog otwarcia pliku

1 - dialog zapisu pliku

2 - dialog wyboru folderu

parIndeks

Wybór domyślnego rozszerzenia z listy rozszerzeń (nr kolejny)

parParametry

Parametry opcjonalne:


INDEX

Powoduje dodanie do wynikowego ciągu numeru wybranego rozszerzenia z danej listy rozszerzeń, np.:

1|C:\ADA\plik.txt


FLAG

Zastępuje parDialog, mapa bitowa przełączników:

1 - dialog zapisu (brak oznacza dialog otwarcia)

2 - po zamknięciu okna przywraca poprzedni folder

4 - nie zgłasza błędu, gdy plik istnieje (dialog zapisu) lub nie istnieje (dialog otwarcia)

8 - pozwala wybrać wiele plików

16 - aktywuje długie nazwy

32 - wyświetla dialog wyboru folderu

64 - jeśli wpisany plik nie istnieje, zapyta o utworzenie pliku

128 - jeśli wpisano nazwę pliku bez rozszerzenia, automatycznie dopisuje rozszerzenie


zwraca

Ścieżka do wybranego pliku/folderu

Opis

Funkcja służy do odpytywania użytkownika o wybór z ścieżki do pliku/folderu.


Przykłady

File_Dialog('Wskaż plik','','Plik tekstowy|*.txt',0,1,'')
=> 'C:\ADA\plik.txt'

Zobacz również:

-