FZuzycie_Zasobu
Funkcja wyliczająca zużycie na zasobie z uwzględnieniem podliczników (moduł Media)

Składnia

FZuzycie_Zasobu(parIdZasobu,parTyp,parDataOd,parDataDo,parSzcz,parFltMEL,parFltMELO,parNadPod)

Parametry

parIdZasobu

Identyfikator zasobu

parTyp

Typ mediów

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do

parSzcz

0 - uproszczone - od odczytu do odczytu

1 - szczegółowe - interpolowane z czterech kolejnych odczytów

parFltMEL, parFltMELO

Filtr zaawansowany liczników i odczytów liczników

parNadPod

0 - zużycie liczników głównych pomniejszone o zużycie podliczników,

1 - suma z podliczników,

2 - tylko zużycie liczników głównych.

zwraca

Wartość.

Opis

Funkcja zwraca zużycie na wybranym zasobie.


Przykłady

FZuzycie_Zasobu(ZAS:ID_ZAS,'ZW',DATA(1,1,2016),DATA(1,31,2016),0,'','',0)
=> 123.4567

Zobacz również:

-