FZuzycie_WezlaIND
Funkcja wyliczająca zużycie na węźle z uwzględnieniem podliczników (moduł Media)

Składnia

FZuzycie_WezlaIND(parIdWezla,parDataOd,parDataDo,parSzcz,parFltZAS,parFltMEL,parFltMELO)

Parametry

parIdWezla

Identyfikator węzła

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do

parSzcz

0 - uproszczone - od odczytu do odczytu

1 - szczegółowe - interpolowane z czterech kolejnych odczytów

parFltZAS, parFltMEL, parFltMELO

Filtr zaawansowany zasobów, liczników i odczytów liczników

zwraca

Wartość.

Opis

Funkcja zwraca zużycie na wybranym węźle sumując zużycia z poszczególnych zasobów.


Przykłady

FZuzycie_WezlaIND(MEW:ID_WEZLA,DATA(1,1,2016),DATA(1,31,2016),0,'','','')
=> 123.4567

Zobacz również:

-