FZuzycie_LicznikaBasic
Podstawowa funkcja wyliczająca zużycie licznika (moduł Media)

Składnia

FZuzycie_LicznikaBasic(parIdZasobu,parTyp,parNrLicz,parDataOd,parDataDo,parSzcz,parFltMELO,parParametry)

Parametry

parIdZasobu

Identyfikator zasobu

parTyp, parNrLicz

Typ i numer licznika

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do

parSzcz

0 - uproszczone - od odczytu do odczytu

1 - szczegółowe - interpolowane z czterech kolejnych odczytów

parFltMELO

Filtr zaawansowany odczytów liczników

parParametry

Pusty - zużycie licznika

RET=PARAMSTRING - zwraca paramString z polami Zuzycie, Okres:Od, Okres:Do, Stan:Poczatkowy, Stan:Koncowy

zwraca

Wartość.

Opis

Funkcja zwraca zużycie wybranego licznika.


Przykłady

FZuzycie_LicznikaBasic(ZAS:ID_ZAS,'ZW','12345678',DATA(1,1,2016),DATA(1,31,2016),0,'','')
=> 123.4567

Zobacz również:

-