FZuzycie_Licznika
Funkcja wyliczająca zużycie licznika z uwzględnieniem podliczników (moduł Media)

Składnia

FZuzycie_Licznika(parIdZasobu,parTyp,parNrLicz,parDataOd,parDataDo,parSzcz,parFltMELO)

Parametry

parIdZasobu

Identyfikator zasobu

parTyp, parNrLicz

Typ i numer licznika

parDataOd, parDataDo

Okres dat od-do

parSzcz

0 - uproszczone - od odczytu do odczytu

1 - szczegółowe - interpolowane z czterech kolejnych odczytów

parFltMELO

Filtr zaawansowany odczytów liczników

zwraca

Wartość.

Opis

Funkcja zwraca zużycie wybranego licznika.


Przykłady

FZuzycie_Licznika(ZAS:ID_ZAS,'ZW','12345678',DATA(1,1,2016),DATA(1,31,2016),0,'')
=> 123.4567

Zobacz również:

-