FXSD_String
XML formatowanie łańcucha znaków

Składnia

FXSD_String(parCo)

Parametry

parCo

Łańcuch znaków do sformatowania

zwraca

Sformatowany łańcuch.

Opis

Funkcja służy formatowania na potrzeby generowania plików XML (e-deklaracje, jpk).


Przykłady

FXSD_String('123ABC')
=> '123ABC'

Zobacz również:

-