FXSD_Integer
XML formatowanie liczby całkowitej

Składnia

FXSD_Integer(parCo)

Parametry

parCo

Liczba do sformatowania

zwraca

Sformatowana liczba.

Opis

Funkcja służy formatowania na potrzeby generowania plików XML (e-deklaracje, jpk).


Przykłady

FXSD_Decimal(123)
=> 123

Zobacz również:

-