FXSD_Decimal
XML formatowanie liczby z 2 miejscami po przecinku

Składnia

FXSD_Decimal(parCo)

Parametry

parCo

Liczba do sformatowania

zwraca

Sformatowana liczba.

Opis

Funkcja służy formatowania na potrzeby generowania plików XML (e-deklaracje, jpk).


Przykłady

FXSD_Decimal(123.45)
=> 123.45

Zobacz również:

-