FXSD_Date
XML formatowanie daty

Składnia

FXSD_Date(parCo)

Parametry

parCo

Data do sformatowania

zwraca

Sformatowana data.

Opis

Funkcja służy formatowania na potrzeby generowania plików XML (e-deklaracje, jpk).


Przykłady

FXSD_Date( DATE(12,31,2016) )
=> '2016-12-31'

Zobacz również:

-