FPlanBudzet
Zwraca wartość paragrafów planu budżetowego (moduł FK)

Składnia

FPlanBudzet(parAdmg,parRok,parParagraf,parEvalCo)

Parametry

parAdmg, parRok

Identyfikator administracji i rok

parParagraf

Maska paragrafu (bez rozróżniania wlk. liter; * dowolne znaki; ? jeden dowolny znak).

parEvalCo

KWOTA - suma kwot pasujących paragrafów

OPIS - opisy dzielone przecinkiem

E#... - wyrażenie do ewaluacji, zwraca pierwszy pasujący

zwraca

Wynik zależny od parEvalCo

Opis

Funkcja zwraca informacje z paragrafów planu budżetowego.


Przykłady

FPlanBudzet(AKT:Admg,AKT:Rok,'Środki*','KWOTA')
=> 123.45

Zobacz również:

-