FN4
Formatuj liczbę z czterema miejscami po przecinku

Składnia

FN4(parLiczba)

Parametry

parLiczba

Liczba

zwraca

Sformatowana liczba

Opis

Funkcja służy formatowania liczby do czterech miejsc po przecinku.


Przykłady

FN4(12345.6)
=> 12 345,6000

Zobacz również:

-