FN2
Formatuj liczbę z dwoma miejscami po przecinku

Składnia

FN2(parLiczba)

Parametry

parLiczba

Liczba

zwraca

Sformatowana liczba

Opis

Funkcja służy formatowania liczby do dwóch miejsc po przecinku.


Przykłady

FN2(12345.6)
=> 12 345,60

Zobacz również:

-