FKWD_Przeznaczenie
Wielofunkcyjna -  przetwarzanie przeznaczenia FKWD (moduł FK)

Składnia

FKWD_Przeznaczenie(parCo,parParametr)

Parametry

parCo

Wybrane działanie:
0 | 'ILE' | 'I' - zwraca liczbę dostępnych przeznaczeń;

1 | 'ILA' | 'A' - zwraca liczbę aktywnych przeznaczeń;

11 | 'N2P' | 'P' - zwraca numer rekordu o ID Parametr z kolejki przeznaczeń;

12 | 'N2T' | 'T' - zwraca tekst dla przeznaczenia o ID Parametr;

13 | 'T2N' | 'N' - zwraca ID przeznaczenia, którego nazwa jest w Parametr;

14 | 'N2K' | 'K' - zwraca kategorię dla przeznaczenia o ID Parametr;

15 | 'N2W' | 'W' - zwraca wersję dla przeznaczenia o ID Parametr;

16 | 'N2Z' | 'Z' - zwraca zestaw dla przeznaczenia o ID Parametr;

21 | 'GET-N' | 'GN' - zwraca ID przeznaczenia z rekordu o numerze Parametr;

22 | 'GET-T' | 'GT' - zwraca Tekst przeznaczenia z rekordu o numerze Parametr;

23 | 'GET-U' | 'GU' - zwraca UpperTekst przeznaczenia z rekordu o numerze Parametr;

24 | 'GET-A' | 'GA' - zwraca Aktywne przeznaczenia z rekordu o numerze Parametr;

25 | 'GET-K' | 'GK' - zwraca kategorię z rekordu o numerze Parametr;

26 | 'GET-W' | 'GW' - zwraca wersję z rekordu o numerze Parametr;

27 | 'GET-Z' | 'GZ' - zwraca zestaw z rekordu o numerze Parametr.

parParametr

Parametr działania

zwraca

Wynik działania

Opis

Funkcja do przetwarzania przeznaczenia FKWD (wydruki definiowalne i deklaracje podatkowe).


Przykłady

FKWD_Przeznaczenie('ILE','')
=> '10'

Zobacz również:

-