FKRoz_Symbol
Dynamiczny symbol rozrachunku (moduł Kasa)

Składnia

FKRoz_Symbol(parROZ)

Parametry

parROZ

ID rozrachunku

zwraca

Dynamiczny symbol rozrachunku

Opis

Funkcja generuje dynamicznie symbol rozrachunku na podstawie powiązań z Czynszami, rejestrem VAT w FK i Windykacjami. Kolejność elementów można ustalić za pomocą parametru modułu FK / Rozrachunki / Symbol rozrachunku (dynamiczny).


Przykłady

FKRoz_Symbol(ROZ:ID_ROZ)
=> 'FV 0123, F-234/2018'

Zobacz również:

-