FKRoz_StanDlaKth
Stan rozrachunków kontrahenta (moduł Kasa)

Składnia

FKRoz_StanDlaKth(parKTH,parCo,parNZ,parNaDzienPar)

Parametry

parKTH

ID kontrahenta

parCo

Oczekiwany wynik funkcji:

0  - wn-ma z nagłówka + par:NaDzien tylko dla daty dok. roz

1  - wn-ma z nagłówka, tylko kwota roz + par:NaDzien tylko dla daty dok. roz

2  - wn-ma z nagłówka, tylko odsetki + par:NaDzien tylko dla daty dok. roz

10 - wn-ma z pozycji + można używać par:NaDzien również dla pozycji

11 - wn-ma z pozycji, tylko kwota roz + można używać par:NaDzien również dla pozycji

12 - wn-ma z pozycji, tylko odsetki + można używać par:NaDzien również dla pozycji

ROZRACH - kwota należności

ZAPLATA - kwota realizacji

POZOSTAJE - kwota do zapłacenia pozostała

ODSETKI - kwota odsetek

ZAPODS - zapłata odsetek

POZODS - pozostają odsetki do zapłaty

parNZ

Określa stronę:

-1 - wszystkie

0  - nieokreślone

1  - należności

2  - zobowiązania

parNaDzienPar

Parametr złożony: data|paramString

data - Data Clarionowa - aby określić datę max. włącznie, 0 - aby wzięło wszystkie rozrachunki

paramString (opcjonalne):

KARTA=id - tylko dla karty czynszowej o zadanym id

ROZRACHUNKI=ROZLICZONE/NIEROZLICZONE/WSZYSTKIE - filtr rozrachunków wg rozliczenia

DATAOD - data początkowa - dla rozliczonych w okresie od do parNaDzienPar (data)

zwraca

Suma stanów rozrachunków

Opis

Funkcja wylicza sumę stanów rozrachunków kontrahenta dla zadanych kryteriów.


Przykłady

FKRoz_StanDlaKth(KTH:ID_KTH,'POZOSTAJE',1,GLO:DataAkt&'|ROZRACHUNKI=NIEROZLICZONE|KARTA='&KAR:ID_KART)
=> 1234.56

Zobacz również:

-