FKRoz:NotaLiniaTekstu
Podaje informację tekstową o wystawionej nocie odsetkowej

Składnia

FKRoz:NotaLiniaTekstu(parIdAdmg,parIdKth,parIdT,parIdR,parParametry,parDataP,parDataK)

Parametry

parIDAdmg

Identyfikator ADMG

parIdKth

Identyfikator kontrahenta

parIdT, parIdR

Identyfikator tabeli

parParametry

RET=KWOTA - zwraca wartość not z zadanego okresu

RET='' - brak parametru zwraca wartość domyślną - informację tekstową na temat wystawionych not odsetkowych

parDataP

Data początkowa

parDataK

Data końcowaPrzykłady

FKRoz:NotaLiniaTekstu(MER:id_admg ,MER:id_kth,'15',MER:id_kart,'',date(akt_mc,1,akt_rok), date(akt_mc+1,1,akt_rok)-1)