Rejestr Zakupów / Sprzedaży


Legenda dotycząca symboli umieszczonych w pierwszych kolumnach przeglądu dokumentów rejestru zakupów/sprzedaży.

[Z] Status dokumentu


<pusty>

Dokument nie jest zatwierdzony

X

Dokument jest zatwierdzony


[R] Rozrachunek


<pusty>

Dokument nie posiada rozrachunku

*

Jest rozrachunek, Brak wpłat, terminowy.

?

Częściowo rozliczony, terminowy.

=

Rozliczony, terminowy.

!

Nierozliczony, przeterminowany.

#

Rozliczony, przeterminowany.

W

W windykacjach.


[D] Dekret FK


<pusty>

Dokument nie posiada dekretu

D

Jest dekret.

/

Dekret zatwierdzony.

X

Dekret zaksięgowany.


[>] Miesiąc rozliczeniowy


<pusty>

Miesiąc księgowy i rozliczeniowy są identyczne

>

Miesiąc rozliczeniowy różni się od miesiąca księgowego


[W] WOO - Odwrotne obciążenie (rejestr zakupów)


<pusty>

Brak dokumentu odwrotnego obciążenia WOO

W

Istnieje dokument odwrotnego obciążenia WOOLegenda dotycząca symboli na przeglądzie pozycji dokumentu rejestru zakupów / sprzedaży


[!] Pomijaj przy wyliczaniu struktury (rejestr sprzedaży)


<pusty>

Pozycja uwzględniana w wyliczaniu struktury

!

Pozycja pomijana przy wyliczaniu struktury