FKRejs_GTU
Zwraca listę GTU dla zadanego dokumentu rejestru (moduł FK)

Składnia

FKRejs_GTU(parRejs,parSep,parParametry)

Parametry

parRejs

Identyfikator dok. rejestru. REJS:ID_REJS

parSep

Separator listy, domyślnie "|".

parParametry

ZERO - powoduje uwzględnienie zerowego GTU (nie określonego)

zwraca

Lista numerów GTU zawartych w pozychach dokumentu.

Opis

Funkcja służy do wygenerowania listy numerów GTU dla zadanego dokumentu rejestru.


Przykłady

FKRejs_GTU(REJS:ID_REJS,'','ZERO')
=> '0|1|4'

Zobacz również:

-