FKK_ObrotySaldo
Obroty i saldo wybranego konta (moduł FK)

Składnia

FKK_ObrotySaldo(parParametry)

Parametry

parParametry

Obowiązkowe: FKK lub ADMG,ROK,KONTO - określa konto FK

 FKK - identyfikator konta

 ADMG - numer administracji - domyślnie bieżące admg

 ROK - rok księgowy - domyślnie bieżący rok

 KONTO - konto FK

Opcjonalne:

 CACHE=0/1 - 0 - wyłącz cache, 1 - włącz cache (domyślne)

 ANALITYKACZYNSZOWA - w przypadku kont liczonych metodą 5 - analityka czynszowa - włącza wyliczanie na bazie kont czynszowych

Domyślnie w wyniku paramString obrotów i sald na wszystkie miesiące roku.
Można zmienić wynik stosując parametr RET:

 RET=O;WN/MA;McOd;McDo - obroty WN/MA w miesiącach od McOd do McDo

 RET=S;WN/MA;McDo - saldo strony WN/MA na miesiąc McDo


zwraca

Wartość zależna od parametrów.


W przypadku zastosowania parametru RET - wyliczona wartość.


W przeciwnym razie paramString wyliczonych wartości:

OBWN#, OBMA#, SAWN#, SAMA#, SALDO#

 - odpowiednio obroty WN, obroty MA, Saldo WN, Saldo MA, Saldo (WN-MA) na miesiąc #

W przypadku błędu:

ERRORCODE <> 0

ERROR - tekstowy opis błędu

Opis

Funkcja zwraca wynik zależny od parametrów bazując na danych bieżącego roku księgowego.


Przykłady

FKK_ObrotySaldo('KONTO=10000|RET=O;WN;0;12')
=> '123.45'

Zobacz również:

-