FKKonta - Dokumenty

Status


Właściwości pozycji dokumentów oznaczane są literałami.


  • x - zatwierdzony (zaksięgowany)
  • R - rozrachunek z rejestru VAT
  • FK - rozrachunek z dok.FK
  • $ - pozycja dotyczy realizacji rozrachunku
  • * - rozrachunek nie rozliczony
  • = - rozrachunek rozliczony w terminie
  • ? - rozrachunek rozliczony częściowo
  • ! - rozrachunek przeterminowany, nie rozliczony
  • # - rozrachunek rozliczony po terminie
  • W - rozrachunek w windykacjach