FKD_Symbol
Formatowanie numeru dokumentu (moduł FK)

Składnia

FKD_Symbol(parFKD)

Parametry

parFKD

Id dokumentu FK.

zwraca

Sformatowany numer

Opis

Funkcja zwraca sformatowany numer dokumentu w FK. Domyślnie symbol składany jest wg schematu TYP-NR/ROK. Można wprowadzić alternatywne wyrażenie dla danej admg w parametrach administracji.


Przykłady

FKD_Symbol(FKD:ID_DOK)
=> 'PK-012345/2017'

Zobacz również:

-