FKD_Status2Symbol
Zamiana nr statusu na symbol znakowy (moduł FK)

Składnia

FKD_Status2Symbol(parStatus)

Parametry

parStatus

Symbol numeryczny statusu dokumentu

zwraca

Symbol znakowy statusu dokumentu:

pusty - pusty dokument FK

D - dokument FK z pozycjami

/ - dokument zatwierdzony

X - dokument zatwierdzony i zaksięgowany

Opis

Funkcja zwraca znakowy symbol statusu dokumentu w FK.


Przykłady

FKD_Status2Symbol(FKD:Status)
=> 'D'

Zobacz również:

-