FKD_SSymbol
Symbol znakowy statusu dokumentu (moduł FK)

Składnia

FKD_SSymbol(parFKD)

Parametry

parFKD

Id dokumentu FK.

zwraca

Symbol znakowy statusu dokumentu:

pusty - pusty dokument FK

D - dokument FK z pozycjami

/ - dokument zatwierdzony

X - dokument zatwierdzony i zaksięgowany

Opis

Funkcja zwraca znakowy symbol statusu dokumentu w FK.


Przykłady

FKD_SSymbol(FKD:ID_DOK)
=> 'D'

Zobacz również:

-