FD
Formatuj datę

Składnia

FD(parData)

Parametry

parData

Data numeryczna.

zwraca

Data w postaci dd.mm.rrrr.

Opis

Funkcja służy formatowania daty numerycznej do domyślnego formatu systemu.


Przykłady

FD(GLO:DataAkt)

Zobacz również:

-