FAK_Symbol
Zwraca symbol faktury (moduł Faktury)

Składnia

FAK_Symbol(parFAK)

Parametry

parFAK

Identyfikator faktury.
Jeżeli równy 0, to nie pobiera rekordu i korzysta z bieżącego bufora.

zwraca

Symbol faktury.

Opis

Funkcja służy do generowania symbolu faktury. Domyślnie symbol składany jest wg schematu TYP-NR/ROK. Można wprowadzić alternatywne wyrażenie dla danej admg w parametrach administracji.


Przykłady

FAK_Symbol(fak:id_fak)
=> 'FV-000001/2015'

Zobacz również:

FAK_NrDok